Διαδραστικός Χάρτης Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Υγροβιότοποι, βιοποικιλότητα, υφιστάμενη κατάσταση και σχεδιαζόμενο έργο διευθέτησης

Ο παρακάτω διαδραστικός χάρτης παρουσιάζει την ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας με στοιχεία από:

  • Τις σχεδιαζόμενες επεμβάσεις όπως φαίνονται στα τοπογραφικά του έργου Διευθέτησης & Οριοθέτησης.
    Συγκεκριμένα ο χάρτης έχει στοιχεία για τις διατομές  (υλικά, διαστάσεις, χαρακτηριστικά ροής Τ50) σε όλο το μήκος διευθέτησης του Μεγάλου Ρέματος.
  • Προστατευόμενες περιοχές (υγροβιότοποι, αρχαιολογικοί χώροι)

Με κλικ πάνω στα στοιχεία του χάρτη εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες.

Ο χάρτης δημιουργήθηκε με εργαλεία GIS ανοιχτού κώδικα.

Σε φορητές  συσκευές ο χάρτης ανοίγει σε καινούργιο παράθυρο.