Support

Declaration by Environmental Orginizations

Eight Greek environmental protection organizations and many other environmental collectives of citizens declared in a joint statement their opposition to the planned Settlement Project.

Υποστήριξη

Ανακοίνωση Οικολογικών Οργανώσεων

Οκτώ ελληνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολλές άλλες περιβαλλοντικές συλλογικότητες πολιτών διακήρυξαν με κοινή ανακοίνωση την αντίθεσή τους στο σχεδιαζόμενο Έργο Διευθέτησης.

Χαροφύκη (Charopyta)

Τα φύκη

Στο μοναδικό αυτό παλίμψηστο ξεχωριστό ρόλο παίζουν τα φύκη. Ίσως λίγοι είναι αυτοί που τους δίνουν τη σημασία που τους αναλογεί.

Τα φύκη αποτελούν σημαντικό κομμάτι των έμβιων οργανισμών της βιοκοινότητας του ποταμού. Τα φύκη φαινομενικά είναι οργανισμοί ενός κατώτερου Θεού. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα πουλιά, στα ψάρια, τα αμφίβια, τα ερπετά, τα έντομα έως το πολύ τα ανώτερα φυτά. Είναι και αυτοί οι τόσο άκομψοι και τόσο υποτιμητικοί επιστημονικοί όροι “ανώτερα φυτά” και “κατώτεροι φυτικοί οργανισμοί”.

Τα Φύκη (στα λατινικά “algae”) είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. Υπάρχουν μονοκύτταροι και πολυκύτταροι. Στα γλυκά νερά κυριαρχούν τα χλωροφύκη, τα χαροφύκη, τα διάτομα, κ.ά. Προσφέρουν εξαιρετικά ενδιαιτήματα για ζωϊκούς οργανισμούς. Συνεισφέρουν σημαντικά στην οξυγόνωση των υδάτων του ποταμού. Σε φυσιολογικές καταστάσεις τα φύκη αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του υδάτινου οικοσυστήματος.

Τα Χαροφύκη (Charopyta) αποτελούν μια πολύ σημαντική ομάδα φυκών. Μοιάζουν αρκετά με τα χλωροφύκη, αλλά διαφέρουν και σε αρκετά σημεία. Σχηματίζουν μακριά νήματα έως και ένα μέτρο και προσκολλώνται στο υπόστρωμα με ριζοειδή. Αποτελούν δείκτη καθαρότητας για ρυάκια και λίμνες.

Το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, ως ένα από τα λίγα εναπομείναντα φυσικά υδατικά συστήματα της Ανατολικής Αττικής φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό υδρόβιων μακροασπονδύλων.

Η μελέτη των υδροβίων μακροασπονδύλων και ιδιαίτερα της κλάσεως των εντόμων, έχει μεγάλη οικολογική σημασία δεδομένου ότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν υψηλή δυναμική ως αποικοδομητές της νεκρής οργανικής ουσίας, ενώ παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιολογικοί δείκτες της καταστάσεως των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Χάρη στην ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων του ρέματος Ραφήνας, απαντώνται πολυάριθμα είδη οδοντόγναθων, γνωστά και ως λιβελλούλες, όπως τα Crocothemis erythraea, Calopteryx virgo, Sympetrum striolatum, Lestes macrostigma, Platycnemis pennipes, Anax imperator κ.α.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

Η σημασία της εκβολής του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας για την ορνιθοπανίδα

Το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας αποτελεί σημαντικό υγρότοπο της Ανατολικής Αττικής και ένα από τα ελάχιστα ρέματα που διατηρεί νερό όλο τον χρόνο. Η σημασία του για την ορνιθοπανίδα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί περισσότερα από 130 είδη πουλιών, με την πλειοψηφία να καταγράφεται κατά  την περίοδο της μετανάστευσης (άνοιξη/φθινόπωρο) όπου και παρατηρείται μεγάλος αριθμός διαφορετικών ειδών ερωδιών και παρυδάτιων πουλιών που έχουν άμεση ανάγκη τους υγρότοπους.

Τα είδη αυτά διανύουν πολύ μεγάλες αποστάσεις κατά τη μετανάστευση και χρειάζονται να κάνουν στάσεις για ξεκούραση και ανεφοδιασμό. Η εκβολή του Μεγάλου Ρέματος τους προσφέρει και τα δύο, αφού στα νερά της απαντούν ψάρια, αμφίβια και έντομα.

Χαρακτηριστικά είδη που βλέπουμε κατά τη μετανάστευση είναι ο Κρυπτοτσικνιάς, η Νανοσκαλίδρα και ο Ποταμοσφυριχτής”.

Η εκβολή, αν και έχει απολέσει μεγάλο μέρος της φυσικότητάς της, διαθέτει ακόμα ορισμένα στοιχεία που αποτελούν πόλους έλξης των πουλιών και αυτοί είναι: η παρουσία νερού όλο τον χρόνο, η διαθεσιμότητα τροφής αλλά και η ύπαρξη (έστω και πολύ περιορισμένη πλέον) καλαμιών και άλλων ειδών χλωρίδας.

Αν εξαφανιστούν οι καλαμιώνες και τα υπόλοιπα δέντρα και φυτά, είναι σίγουρο ότι πολλά είδη πουλιών δεν θα μπορέσουν πλέον να ξεκουράζονται στην περιοχή, δεδομένης και της αναπόφευκτης έντονης ανθρώπινης παρουσίας (λουόμενοι, ψαράδες κ.λπ).

Κρίνεται επιβεβλημένη η διατήρηση, αν όχι και η αύξηση, της βλάστησης στην εκβολή καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε παρέμβασης που θα περιορίσει το πλάτος της.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

Κύκνοι στην εκβολή
Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)
Calopteryx virgo (αρσενικό)
Ευρωπαϊκό Χέλι (Anquilla anquilla)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) πραγματοποίησε δειγματοληψίες στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας στην Αττική (3-4 Μαΐου 2023). Καταγράφηκε μεγάλη ποικιλότητα υδρόβιων μακροασπόνδυλων ζώων, όπως διάφορα είδη λιβελούλας (γένη Libellula, Calopteryx, Platycnemis) και σπάνια είδη ψαριών, όπως ένας μεγάλος πληθυσμός χελιών (Anguilla anguilla) και πλήθος ενός είδους κυπρινίδας (Cyprinidae).

Ο κάτω ρους του Μεγάλου Ρέματος, ιδιαίτερα τα τελευταία 1000 μέτρα πριν την εκβολή στη θάλασσα είναι θεσμοθετημένος Υγρότοπος Α’ Προτεραιότητας, αλλά απειλείται άμεσα από την έναρξη ενός μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου διευθέτησης του ρέματος. Οι μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού αποτελούν την αναπαραγωγική και βλαστητική περίοδος για την παρόχθια υγροτοπική βλάστηση, την χλωρίδα και την πανίδα του ρέματος. Το έργο διευθέτησης και εκχέρσωσης της βλάστησης που συντελείται αυτή την εποχή θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στους πληθυσμούς υδρόβιας πανίδας και στους οικοτόπους της περιοχής

ΕΛΚΕΘΕ

One Two
Three Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ο Απόστολος Αραπκιλής για τα χέλια της Ραφήνας

Ο κ. Απόστολος Αραπικιλής, παλιός Τριγλιανός κάτοικος της Ραφήνας μας αφηγήθηκε την ιστορία του Ρέματος, το οποίο ο ίδιος το έχει ζήσει από πολύ κοντά.

«Γεννήθηκα το 1942 στη Ραφήνα. Έζησα όλη μου τη ζωή στη Ραφήνα. Στην εκβολή του ποταμού υπήρχε από παλιά υγροβιότοπος που τον αποκαλούσαμε «Λίμνη». Το πλάτος του ποταμού ποτάμι ήταν μεγαλύτερο από 15-20 μέτρα, ενώ σε αρκετά σημεία ήταν διπλάσιο από το σημερινό. Στο ποτάμι είχε δεξιά και αριστερά πολλά βούρλα. Το καλοκαίρι έβγαινε ο σπόρος τους.
Στο ποτάμι έπεφταν γλυκά νερά από πηγές. Είχε και έχει ακόμα κέφαλους που τους φέρνει προς τα μέσα του ποταμού ο καιρός. Εδώ που βρισκόμαστε, στα δεξιά της γέφυρας, υπήρχε μια πηγή, η οποία ακόμα και σήμερα αναβλύζει νερό. Εδώ ήταν παλιά τα σφαγεία και λίγο πιο πέρα το νεκροταφείο».

Τα χέλια του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας
«Πήγαιναν οι παππούδες με υποτυπώδεις μπότες για να πιάσουν χέλια. Πάταγαν πάνω στα βούρλα, τινάζονταν τα χέλια από το φόβο τους και τα έπιαναν με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι που το έφτιαχναν από τα στεφάνια που έβαζαν στα κρασοβάρελα.
Άλλη μέθοδος για να πιάσουν τα χέλια ήταν με τον γκαζοντενεκέ. Έπαιρναν ένα γκαζοντενεκέ και τον χρησιμοποιούν όπως χρησιμοποιούν σήμερα οι ψαράδες τον κιούρκο. Τα χείλια έμπαιναν μέσα στον ντενεκέ, έτρωγαν , πάχαιναν και μετά δεν μπορούσαν να βγουν και παγιδεύονταν»

Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας

Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον

Ραφήνα, περί το 1955

Παρόλο που τα οφέλη που προσφέρει το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας τόσο στην Φύση όσο και στον άνθρωπο είναι πολλά, η Πολιτεία έχει αποφασίσει να το τσιμεντοποιήσει και να το μετατρέψει ολοκληρωτικά σε έναν ανοιχτό αγωγό ομβρίων υδάτων προβάλλοντας ως δικαιολογία αντιπλημμυρικούς λόγους.

Αυτό, όμως, που πρέπει να καταλάβουμε είναι πως δεν κινδυνεύει μόνο το οικοσύστημα του ρέματος αλλά και εμείς οι ίδιοι. Εστιάζουμε στο κέρδος και ξεχνάμε την αξία της μητέρας Γης που έχει καταντήσει ένας ζωντανός νεκρός. Ένας λόγος παραπάνω για την προστασία αυτού του πελώριου αγαθού είναι η κλιματική αλλαγή και η κραυγές του πλανήτη για βοήθεια.

Όσο συνεχίζουμε να καταστρέφουμε και να παραμελούμε το περιβάλλον, δυστυχώς, δεν θα μπορέσουμε να δούμε κάποια ανάκαμψη της κατάστασης. Θα αφανιστούμε στο τέλος και εμείς θα είμαστε υπαίτιοι για τον ίδιο μας τον αφανισμό. Ξεχνάμε ότι αποτελούμε κομμάτι της γης με αποτέλεσμα να προσπαθούμε συνέχεια να την κυριαρχήσουμε και να της επιβληθούμε.

Τι νομίζουμε ότι θα αποδείξουμε με αυτές μας τις πράξεις; Πόσο μεγαλοδύναμοι πιστεύουμε ότι είμαστε; Τίποτα τελικά για τον άνθρωπο δεν έχει σημασία σε αυτόν τον κόσμο. Δεν τον ενδιαφέρουν τα ποτάμια και τα λουλούδια. Όλα χάνονται στην θολή αυτή ομίχλη που δημιούργησε η φωτιά του ήλιου με το φως του που διαπερνάει και μαχαιρώνει την Γη.

(Αυτή) αιμορραγεί.

Τελικά, όλα τα πρωινά του κόσμου είναι το ίδιο.

Στεκόμαστε στην μέση ενός τυφώνα. Το θέμα είναι πως δεν πρέπει να βυθιστούμε στην άβυσσο γιατί η αναγέννηση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.